Kategoria Podstawy Buddyzmu

W tym miejscu prezentujemy krótkie treści dotyczące podstawowych pojęć obecnych w Buddyzmie z punktu widzenia tradycji Theravada.

Nibbana w Theravadzie

Nibbana, znane również jako Nirwana, odgrywa kluczową rolę w buddyzmie Theravady jako ostateczny cel duchowy. Jest to stan wyzwolenia od cyklu reinkarnacji i cierpienia, osiągany poprzez praktykę ścieżki buddyjskiej. W tradycji Theravady Nibbana jest opisywane w licznych sutrach, z których…

Czym jest medytacja uważności?

Medytacja uważności, znana również jako Ānāpānasati, jest fundamentalną praktyką w tradycji Theravady, jednej z najstarszych szkół buddyjskich. Ānāpānasati Sutta, zawierająca nauki samego Buddhy, ukierunkowuje praktykujących na rozwijanie uważności poprzez skoncentrowanie się na oddechu. Ta praktyka, głęboko zakorzeniona w Buddyjskim Kanonie…